درباره ما

در اجرای ماده 25 قانون ارتقاي سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 19 / 9 / 90 مجلس شوراي اسلامي) و با هدف صیانت از حقوق شهروندی ، تسهیل و تسریع در وصول و رسيدگي به شکايات، سامانه مکانيزه رسیدگی به شکایات و درخواستهاي مردمي در وزارت نيرو  طراحي و مستقر گرديد. از ديگر اهداف استقرار سامانه مذکور به قرار زير مي باشد:
  • ايجادبستر الکترونيکي مناسب براي تعامل  با مردم و رسيدگي به شکايات
  • پاسخگويي سريع و کاهش مدت  زمان رسيدگي به شکایات
  • ايجاد يک بانک اطلاعاتي از کليه شکايات و درخواستهاي مردم
  • افزايش رضايتمندي مردم و جلب اعتماد عمومي
 
خدمت گيرندگان صنعت آب و برق  از این پس می‌توانند چنانچه از نحوه ارائه خدمات در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته باشند، علاوه بر طرق موجود برای دریافت و ثبت شکایات اعم از مکاتبه، دورنگار، پیغام گیرصوتی، تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری در ساعات اداری، از طریق ارسال شکایات در سامانه مذکور که در وب سایت‌ وزارت نيرو قرار گرفته است نیز نسبت به درج شکایات خود اقدام نمایند.