"بازديدكننده محترم، توجه داشته باشيد كليه شماره‌هاي زير متعلق به وزارت نيرو است
و نه هيچ وزارتخانه، سازمان يا ارگان ديگر"همكاران مرتبط با سامانه مكانيزه رسيدگي به شكايات

بخش آب و آب و فاضلاب بخش برق
نام خانوادگي شماره تماس نام خانوادگي شماره تماس
خانم نصيري 81606872 آقاي فتوحي 81606487
آقاي بخشي 81606454 آقاي شمس الهي 81606710

 


صرفاً و صرفاً براي مشكلات فني (پيغام‌هاي خطا و عدم ارسال فرم) مي‌توانيد با شماره تلفن 81606535 تماس
و يا با پست الكترونيك s.torabi (at) moe.gov.ir مكاتبه نماييد